Üçüncü Fasıl: İktisadı Nizam


  • III. Vergiler
      III. Vergiler:   İslâm hukukunda zekât ve humus gibi vergiler yer alır, Kur’ân ve Sünnet’te bu vergilerin hükümleri ayrıntılarıyla beyân edilmiştir.          Zekâtın ...
  • II. Ekonomik Sektörler
      II. Ekonomik Sektörler: Ekonomi sektörlerinin tayinindeki temel faktör, mülkiyet biçimleridir. Kapitalizmde, üretim araçlarının tümü özel sektörün elindedir; devletin ekonomi alanında ...
  • I. İKTİSADÎ HEDEFLER
      I. İKTİSADÎ HEDEFLER Anayasa’nın birkaç maddesinde, zikredilen hedefler açıklanmıştır (bkz: 3, 29, 30, 31 ve 43’üncü maddeler). Bu hedefler 43’üncü maddede şu şekilde açıklanmaktadır: ...
Alt Kategoriler