İkinci Fasıl: Devletin Görevleri – Halkın


 • E. ÜLKENİN BÜTÜN YÖNLERİYLE KALKINMASI
    E. ÜLKENİN BÜTÜN YÖNLERİYLE KALKINMASI: İslâm’da eğitim ve öğretim, sağlık, yoksulluğun giderilmesi, toplumsal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçların giderilmesi gibi alanlarda toplumun ...
 • D. MİLLÎ BERABERLİK
    D. MİLLÎ BERABERLİK: Millet, bir toprak parçası üzerinde tek devlet olarak nesiller boyunca ortak yaşamış halka denir. Genellikle bir milletin fertleri dilde, dinde, geleneklerde ve tarihte ...
 • C. KADIN VE AİLE HAKLARI
    C. KADIN VE AİLE HAKLARI: Bütün bu saydığımız haklar ve hürriyetler, nihayetinde kadınların da hak ve hürriyetleri anlamına geliyorsa da, tarih boyunca kadınların layık oldukları ...
 • B. TOPLUMSAADALETİN SAĞLANMASI
       B. TOPLUMSAADALETİN SAĞLANMASI İslâm’da adelete çok önem verilmiştir, öyle ki daha önce bahsettiğmiz bireysel haklar ve özgürlükler meselesi adalet başlığı altında incelenmiştir. ...
Alt Kategoriler