III. V. Diğer Din ve Görüşler

 

III. V. Diğer Din ve Görüşler:

İlâhî dinlerin haricindeki dinlerle mütedeyyin olanlar veya hiçbir dine bağlı olmayanlar dine Müslüman olmak için zorlanmazlar; delillendirme, mantık ve güzel ahlâk yoluyla hidayetleri için gayret gösterilir. İslâm ve Müslümanlar aleyhinde fiilî bir girişimde bulunmadıkları sürece, yüksek idarî makamlara atanamamak ve milletvekilliği yapamamak dışında diğer vatandaşlarla aynı hakka sahiptirler. Kadılık da yapamazlar. Zira halkın çoğunluğu bu kişilerin liyakatine inanmaz. Kadı olmanın şartlarından biri de imandır. Anayasanın 14’üncü maddesine göre:

 

“Allah, sizinle dinde vuruşmayanlara ve sizi yurdunuzdan sürmeyenlere dürüst ve iyilikle davranmanızı yasaklamaz. Muhakkak ki Allah dürüst ve adil davrananları sever. (Mümtahine, 8) ayeti kerimesi gereğine İran İslâm Cumhuriyeti ve Müslümanlar, gayri Müslimlere İslâm’ın iyi ahlâk kuralları, dürüstlük ve adalet ile muamele ve onların insan haklarına riayet etmekle yükümlüdürler. Bu madde İslâm ve İran İslâm Cumhuriyeti aleyhine düzen ve girişimde bulunmayanlar hakkında geçerlidir.”

 

Bu konuyu İmam Ali’nin (as) Mısır valisi Malik Eşter’e yazdığı bir mektuptaki şu ıfadelerle kapatalım:

“Kalbinde, halka rahmet, muhabbet ve lütuf için yer aç, onları parçalamayı ganimet sayan bir canavar gibi olma! Zira insanlar iki kısımdır; ya dinde kardeşlerin, ya da yaratılışta benzerlerin.” (Nehcu’l-Belağa, 53. mektup)