F. Siyasi Bağımsızlık ve Uluslararası İlişk

 • 7. Yaşam Alanı
    7. Yaşam Alanı:   Yeryüzü, insanoğlunun yaşam beşiği ve mürebbisidir. Havası, suyu ve toprağıyla insanoğlunun ve pekçok canlının var olabilmesine imkân sağlamıştır. İslâm'da ...
 • 6. Silahlı Kuvvetler
    6. Silahlı Kuvvetler: Her ne kadar bir ülkenin bağımsızlığı idarecilerinin iyi yönetimi; siyasî, kültürel ve iktisadî yapılanmalarının güçlendirilmesiyle sağlanabilirse de, bu ...
 • 5. Siyasî Sığınma Hakkı
    5. Siyasî Sığınma Hakkı: Bu olgu eskiden beri var olup İslâm tarafından da tanınmış bir haktır. İslâm'ın ilk günlerinde kafir bir insan müslümanlardan herhangi birine sığınmak ...
 • 4. Barış
    4. Barış: Dünya ülkeleri arasında sağlıklı ve yapıcı ilişkilerin kurulup sürdürülebilmesi, barış ve dostluk ortamının yaratılmasını gerekli kılar. İslâm insanları şeytanı ...
 • 3. Müslümanlarla İlişki
    3. Müslümanlarla İlişki:  İran İslâm Cumhuriyeti, diğer ülkelerle zulmü ve adaletsizliği kaldırma çerçevesinde kurduğu barışçıl ilişkilerin yanısıra, Müslümanlarla olan ...
 • 2. Emperyalist Güçlerden Bağımsızlık – Ezilenleri Savunma
    2. Emperyalist Güçlerden Bağımsızlık – Ezilenleri Savunma:          İslâm Cumhuriyeti emperyalist çıkarlara dayalı hiçbir bloğun ülkesi değildir. Hiçbir emperyalist ülke ...
 • 1. Uluslararası İlişkilerde Sultacılığın Reddi
    1. Uluslararası İlişkilerde Sultacılığın Reddi: Bütün insanların eşitliği hiçbir kimsenin diğerine ırk, dil ve servet gibi hususlardan kaynaklanan bir üstünlüğün olmaması ve ...