Dördüncü Fasıl: Denetleme


 • E. Denetleme Aygıtları
    E. Denetleme Aygıtları: Milletin nezaret için kullanabilecekleri araç ve yöntemler, Anayasanın 3, 24, 26, 27 ve 175’inci maddelerinde şu şekilde açıklanmıştır:   1. Toplu İletişim ...
 • D. Milletin Millete Nezareti
    D. Milletin Millete Nezareti: Milletin liyakati, bilinçli ve faal oluşu, yine milletin bağrından doğan devlet kurumunun da liyakat sahibi olmasına, halkının sorunları karşısında duyarlı ...
 • C. Devletin Halka Nezareti
    C. Devletin Halka Nezareti:   İslâmî hükümet, halkı Allah’ın rızasını kazanacakları yollara çağırmak ve toplumda İslâmî hükümleri yaygınlaştırmakla mükelleftir. Devletin ...
 • B. Milletin Devleti Denetlemesi
    B. Milletin Devleti Denetlemesi: Devletin sorumluluğunda olan işlerin tümü, gerçekte millet tarafından devletin uhdesine bırakılmış vazifelerdir. Bu durumda millet, işlerini aralarındaki ...
 • A. Devlet Kurumları İçersindeki Nezaret (Denetleme)
    A. Devlet Kurumları İçersindeki Nezaret (Denetleme): Güç kullanımı suiistimale yol açabileceği için devlet organları öyle düzenlenmelidir ki her organın gücü bir diğeriyle sınırlandırılmış ...
 • IV. Genel Maliye
    IV. Genel Maliye: Devletin, tıpkı bir şirket gibi gelirleri ve giderleri vardır. Her yılın öncesinde devlet, harcamalarını ve gelir kaynaklarını belirleyip bir layiha olarak Meclis’e ...
Alt Kategoriler