A. Ferdin Özgürlüğü ve Hakları


 • 7. Bireysel Emniyet ve Yargı Adaleti
    7. Bireysel Emniyet ve Yargı Adaleti: İdam hukukundaki beraat ilkesinden bahsederken aslolanın suçsuzluk olduğunu, suçun ispatı gerektirdiğinden ve suçun sınırlarının kanunca çizilmiş ...
 • 6. Sigorta: Toplumsal Güvenlik
    6. Sigorta: Toplumsal Güvenlik: Beytulmalın kullanım alanlarından biri de elden ayaktan düşmüşlerin, velisi olmayanların, kısacası kendi bakımlarını sağlayamayacak durumdaki kişilerin ...
 • 5. Siyasî ve Toplumsal Faaliyet Özgürlüğü Olarak Partiler
    5. Siyasî ve Toplumsal Faaliyet Özgürlüğü Olarak Partiler: İslâm Cumhuriyeti’nde yönetim erki halka dayalı olsa ve halk seçimlere katılmak suretiyle kendi iradesini yönetime yansıtsa ...
 • 4. İfade Özgürlüğü
    4. İfade Özgürlüğü:         Konuşma, Yüce Allah’ın kudret ve ilminin büyük mazharlarından biridir. Kur’ân’da Allah, kendisini beyanı öğreten şeklinde vasfetmiştir. ...
 • 3. DİNî ÖZGÜRLÜK
    3. DİNî ÖZGÜRLÜK: Tapınma hissi, diğer insanî duygularda da olduğu gibi, insan toplumlarının genelinde, başlangıçtan itibaren gözlemlediğimiz bir histir. Bütün dinler; ister ilâhî ...
 • 2. Bireysel Davranış Özgürlüğü
    2. Bireysel Davranış Özgürlüğü İnsan, açık olarak kanunda belirtilen durumların dışında, her işi yapıp dilediğini söyleme hakkına sahiptir. Kanunca belirtilen durumların dışında, ...
 • 1. Halk İçin Ahlâkî Bir Ortam Yaratma
    1. Halk İçin Ahlâkî Bir Ortam Yaratma İslâm Cumhuriyeti’nde devletin vazifelerini beyan eden Anayasa’nın 3’üncü maddesi bu konuda şöyle der:   “Ahlâkî erdemlerin iman ve ...
Alt Kategoriler