5. Siyasî Sığınma Hakkı

 

5. Siyasî Sığınma Hakkı:

Bu olgu eskiden beri var olup İslâm tarafından da tanınmış bir haktır. İslâm'ın ilk günlerinde kafir bir insan müslümanlardan herhangi birine sığınmak suretiyle kendini İslâm'ın güvencesi altına alabilmekteydi.        

 

Günümüz hukukunda, Birleşmiş Milletler’in mültecilerle ilgili komisyonunun tarifine göre mülteci şu şekilde tanımlanmaktadır: "Mülteci, ırkı, dini, toplumsal bir gruba üyeliği veya özel bir siyasî inanca sahip olması nedeniyle tâbi olduğu ulkenin dışında yaşayan ve korkusu nedeniyle ülkesine geri dönemeyen kişiye denir." Anayasa’nın 155’inci maddesine göre:

"İran İslâm Cumhuriyeti, İran kanunları açısından hain ve bozguncu olarak tanınanlar dışında siyasî iltica talep edenlere, iltica hakkı tanıyabilir."        

 

Bu konunun ayrıntıları, ilgili kanunlarda ele alınır.