2. Emperyalist Güçlerden Bağımsızlık – Ezilenleri Savunma

 

2. Emperyalist Güçlerden Bağımsızlık – Ezilenleri Savunma:

         İslâm Cumhuriyeti emperyalist çıkarlara dayalı hiçbir bloğun ülkesi değildir. Hiçbir emperyalist ülke ile ittifaka dayalı bir ilişki sürdürmez. 152’nci madde ülkenin her türlü tahakkümün altına girmesini yasakladığı gibi, 154’üncü madde de şöyle der:

 

“İran İslâm Cumhuriyeti, bütün insanlık düzeyinde insanın mutluluğunu ilke edinir. Hürriyet, hak ve adâlet yönetimini bütün insanlığın hakkı olarak tanır. O halde başka milletlerin iç işlerine karışmaktan tamamen sakınmakla birlikte, mustazafların müstekbirlere karşı hak arama savaşımını yeryüzünün her noktasında destekler.”

Dolayısıyla, İran İslâm Cumhuriyeti’nin bağlantısızlık politikası zulüm karşısında kayıtsız olma anlamına değil, emperyalist güçlerle ortak olmama anlamına gelir. İran İslâm Cumhuriyeti dış politikasını öyle sürdürmelidir ki ezilen halklar bu devlete dost gözüyle bakabilsin, yardımını umabilsinler.        

 

Siyasî, iktisadî ve hattâ askerî alanlarda uluslararası teşkilatların teşkil edilmesi ve anlaşmaların sağlanması, bu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesinde ve ezenlerle ezilenler arasındaki zincirlerin kırılmasında etkili bir yoldur.

Yoksulların ve ezilenlerin bu durumları karşısında kayıtsız olmak İslâm tarafından zemmedilmiştir.

 

Rivayette mazlumun çağrısını işitip de onun yardıma koşmayanın Müslüman olamayacağı bildirilmiştır. Yeryüzünün tümündeki sömürü ve zulmün kaldırılması için çaba göstermek, hem İslâm devletinin, hem de Müslüman bireyin vaizfelerindendir. Irkçı Güney Afrika rejimiyle ilişkilerin kesilmesi, bu ülkedeki rejim değişikliğiyle ilişkilerin normale döndünülmesi İran İslâm Cumhuriyeti’nin siyasetinin bariz bir örneğidir.

         Anayasa, İran İslâm Cunhuriyeti’nin dış politikasının genel hatlarını çizmektedir, pratikleki uygulamalar da buna binaen diğer ülkelerle barış içerisinde olmayı esas almalıdır. Dünya medyası, her ne kadar fiilî durum aksi yöne olsa da, çok farklı bir İran imaji çizmektedir.